Baner Baner Baner

Zasady pakowania przesyłek

ZGODNIE Z Par.6 REGULAMINU ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.

Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia.

W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki, takie jak: "ostrożnie szkło", "góra/dół" (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera lub w Punkcie Przyjęć).

DHL Express może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. DHL Express nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

PRAWIDŁOWE PAKOWANIE PRZESYŁEK

Zgodnie z poniższym regulaminem za właściwe pakowanie odpowiedzialny jest nadawca.

Aby ułatwić ten proces, przygotowaliśmy materiały, pokazujące przykłady wzorcowego pakowania przesyłek w poszczególnych branżach.