Dobra logistyka to podstawa

Ten proces planowania i zarządzania dostawami jest niezwykle istotny. Obejmuje m.in. logistykę zaopatrzenia, transportu i dystrybucji. Optymalizuje koszty i skraca czas realizacji zlecenia.

Logistyka koncentruje się na:

  • obsłudze klienta
  • przepływie informacji
  • kontroli zapasów
  • procesach zaopatrzeniowych (prognozowanie, tworzenie zapasów, ich magazynowanie)
  • zaopatrywaniu stanowisk w surowce i narzędzia
  • pakowaniu
  • konfekcjonowaniu
  • transporcie
  • serwisie

Głównym celem logistyki jest zaspokojenie potrzeb klienta, który oczekuje szybkiego i bezproblemowego dostarczenia towaru. By wszystko działało tak, jak powinno, niezbędna jest współpraca osób zaangażowanych w działania logistyczne, często z różnych działów firmy.